Όροι χρήσης


Όροι χρήσης - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση του Microscosmetics.gr σημαίνει αποδοχή των ισχύοντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας.

Εγγραφή

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα του Microscosmetics.gr , συμφωνεί να παρέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Microscosmetics.gr , στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του, ειδάλλως σε περίπτωση παροχή ανακριβών στοιχείων το Microscosmetics.gr  διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιανδήποτε τωρινή ή μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας.

Σκοπός

Το Microscosmetics.gr , παρέχει στους χρήστες του την δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων αυτών.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Microscosmetics.gr , δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελιά οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι: όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail, διεύθυνση χρέωσης, προϊόντα που αγοράζονται κτλ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες, χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των παραγγελιών και για την αποστολή Δελτίων Νέων μέσω e-mail , εφόσον βέβαια η αποστολή Δελτίων Νέων έχει επιλεγεί από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την παύση αποστολής Δελτίων Νέων.

Ψηφιακό Υλικό και Κείμενα

Το ψηφιακό υλικό που βρίσκεται στο Microscosmetics.gr  ανήκει στο Microscosmetics.gr  και στις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ο παρών ιστοτόπος. Οποιαδήποτε χρήση του ψηφιακού υλικού χωρίς την γραπτή άδεια των εταιριών, θα διώκεται νομικά.

Τροποποίηση των Όρων του παρόντος

Το Microscosmetics.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης του παρόντος. 

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Microscosmetics.gr  διέπονται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Φόρτωση ...